Sumarlokun skrifstofunnar

Skrifstofa Kaldrananeshrepps verður lokuð dagana 11. til 22. júlí vegna sumarfrís. 
Ykkur er velkomið að hafa samband í síma 848-4641 ef mikið liggur við. 

Við óskum starfsfólki sveitarfélagsins, íbúum Kaldrananeshrepps og landsmönnum öllum gleðilegs sumars. 

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 3. júlí 2022

Sunnudaginn 3. júlí 2022 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 2. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Halldór Logi Friðgeirsson, Ísabella Benediktsdóttir, Hildur Aradóttir og Arnlín Óladóttir.

Oddviti setti fund kl. 20:00.
Hildur Aradóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 1. fundar:

 1. Fyrsta fundargerð sveitarstjórnar 29.5.2022.
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrir fundir
 4. Viðhald á Grunnskóla Drangsness
 5. Fyrirspurn Smávirkjana ehf.
 6. Beiðni Vilhjálms Lúðvíkssonar og Áslaugar Sverrisdóttur
 7. Tilboð Snædal í vef- og markaðsþjónustu
 8. Beiðni Strandapóstsins
 9. Umsókn um leiguíbúð
 10. Fulltrúi hreppsins í Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks
 11. Fulltrúi hreppsins í fulltrúaráð umhverfisvottunar Vestfjarða
 12. Skipan barnaverndarnefndar
 13. Áskorun Félags atvinnurekenda


Fundargerð:

 1. Fyrsta fundargerð sveitarstjórnar 29.5.2022
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
  Fundargerð lögð fram til kynningar.

 2. Fundargerðir nefnda
  Engar fundargerðir lágu fyrir.

 3. Aðrir fundir
  1. Ársfundur Starfsendurhæfingar Vestfjarða, 01.06.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Aðalfundur Veiðifélags Bjarnafjarðarár 2022, 22.05.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. Þinggerð 67. Fjórðungsþings Vestfirðinga, 14.06.2022.
   Þinggerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn Staðfestir.

 4. Viðhald á Grunnskóla Drangsness
  Stefnt er að hefja lagfæringu á ytra byrgði Grunnskólans á Drangsnesi. Kaldrananeshreppi barst tvö tilboð fyrir efniskostnaði að upphæð 6.917.599 kr.- en ákveðið hefur verið að setja nýja einangrun í húsnæðið og klæða sléttu hvítu áli miðað við uppgefnar forsendur. Talið er að raunkostnaður verði eitthvað lægri vegna ofmats á magni klæðningar.
  Að auki verður álið blátt og appelsínugult á pörtum en litirnir prýða merki grunnskólans.

  Tilboð lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðinu á því einingarverði sem það hljóðar upp á.
  Oddvita falið að annast verkið.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 5. Fyrirspurn Smávirkjana ehf.
  Smávirkjanir ehf. hyggjast að virkja Seljaá í landi Bólstaðar og Þverá í Bjarnarfirði í landi Svanshóls. Hugmynd að virkjuninni byggir á gögnum úr skýrslu Verkís sem unnin var fyrir Vestfjarðastofu.

  Undirbúningur virkjunarinnar er á frumstigi en áætlað er að nýta sumarið 2022 vel til þess að rannsaka svæðið og ákvarða hvernig virkjun verður best fyrir komið.

  Óskað er eftir leiðsögn varðandi skipulagsvinnuna vegna virkjananna og hvernig þeim verður best háttað.

  Fyrirspurn lögð fyrir.
  Finnur víkur af fundi.

  Gera má ráð fyrir því að breytingar á aðalskipulagi taki u.þ.b. eitt ár eftir að beiðni berst og vinna getur hafist. Vinna við deiliskipulag getur hafist um leið og beiðni berst og öll gögn liggja fyrir.
  Um önnur leyfi gilda almennar reglur varðandi framkvæmdir og byggingar.

  Sveitarstjórn felur varaoddvita að bregðast við.
  Borið upp og samþykkt.

  Finnur mætir aftur á fund.

 6. Beiðni frá lóðarhafa Grundargötu 8
  Óskað er eftir því að fá heimild til að víkka út lóðarmörk sjávarmegin meðfram Grundargötu 8 um einn metra en vegna tilkomu nýs vegar býður hann upp á auðvelda aðkomu gangandi fólks.

  Er því fyrirhugað fyrir eigendur Grundargötu 8 að koma fyrir varnarflekum fyrir fram við heitan pott sem staðsettur er sjávarmegin við húsið og myndu flekarnir veita þeim skjól fyrir forvitnum augum vegfarenda.

  Beiðni lögð fyrir.
  Sveitarstjórn tekur vel í beiðni lóðarhafa Grundargötu 8 um stækkun lóðar og felur oddvita að bregðast við.
  Borið upp og samþykkt.

 7. Tilboð í vef- og markaðsþjónustu
  Kaldrananeshreppi barst tvö tilboð frá þjónustu- og ráðgjafafyrirtækinu Snædal. Fyrra tilboð snýr að vef og hýsingu heimasíðu hreppsins. Yfirfærsla yrði gerð á vefnum yfir í einfalt og þjált vefkerfi sem er hýst á samhæfðri hýsingu á vegnum Snædal. Að auki væri öryggiseftirlit vefsins hert sem og svartlistavöktun á léni.
  Heildar kostnaður er 300.000kr.- með virðisauka og afslætti. Með tilboðinu fylgir árs vefhýsing með viðhalds- og uppfærsluþjónustu.

  Seinna tilboðið snýr að uppsetningu vefjarins í Kopage kerfi þar sem unnið væri með útlit síðunnar og virkni samkvæmt greiningarvinnu.
  Heildar kostnaður er 150.000kr.- vegna vefjar með virðisauka og Strandamannaafslætti. Mánaðarlegur kostnaður vegna þjónustusamnings er 60.000kr.- með virðisauka.

  Finnur víkur af fundi.

  Tilboð lagt fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðunum tveim.
  Borið upp og samþykkt.

  Finnur mætir aftur á fund.

 8. Beiðni Strandapóstsins
  Hreppnum barst fyrirspurn frá ritnefnd Strandapóstsins þar sem athugað er hvort áhugi væri fyrir því að kaupa styrktarlínu að upphæð kr. 25.000. Með því væri hreppurinn að styrkja Strandapóstinn við verkefni þeirra en í samstarfi við Landsbókasafn Íslands þar sem verið er að vinna að því að setja fyrstu 54 áragangana inn á timarit.is.

  Beiðni lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðinu. Samþykkt samhljóða.
  Þjónustufulltrúa falið að bregðast við.

 9. Umsókn um leiguíbúð
  Hreppnum barst umsókn þar sem óskað var eftir leiguíbúð í hreppnum.
  Oddvita falið að bregðast við umsókninni.

 10. Fulltrúi hreppsins í Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks
  Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks óskar eftir því að sveitarstjórn skipar fulltrúa hreppsins til setu í stjórn fyrir aðalfund sem haldinn verður þriðjudaginn 5. júlí næstkomandi.

  Sveitarstjórn skipar oddvita fulltrúa hreppsins og felur þjónustufulltrúa að upplýsa Byggðasamlagi Vestfjarða.
  Borið upp og samþykkt.

 11. Fulltrúi hreppsins í fulltrúaráð umhverfisvottunar Vestfjarða
  Umhverfisvottun Vestfjarða óskar eftir því að sveitarstjórn skipar fulltrúa hreppsins í fulltrúaráð umhverfisvottunar Vestfjarða.

  Æskilegt er að fulltrúinn hafi áhuga á sjálfbærni- og umhverfismálum sem og sé vel innvinklaður í umhverfis- og skipulagsmálum sveitarfélagsins.

  Sveitarstjórn skipar Hildi Aradóttur fulltrúa hreppsins og felur þjónustufulltrúa að upplýsa verkefnastjóra umhverfisvottunar Vestfjarða.
  Borið upp og samþykkt.

 12. Skipan barnaverndarnefndar
  Hinn 29. apríl 2022 samþykkti Alþingi frumvarp mennta- og barnamálaráðherra sem felur í sér frestun niðurlagninga barnaverndarnefnda til 1. janúar 2023.

  Lagt fram til kynningar.
  Borið upp og samþykkt.

 13. Áskorun Félags atvinnurekenda
  Stjórn Félags atvinnurekenda skorar á sveitarfélög að lækka álagningarprósentu fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði við gerð fjárhagsáætlana fyrir næsta ár til að bregðast við miklum hækkunum fasteignamats fyrir árið 2023.

  Áskorun lögð fram til kynningar en ekki talið þörf á viðbrögðum af hálfu sveitarstjórnar að svo stöddu.


Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Fundi slitið klukkan 21:50

Lögreglan á Vestfjörðum auglýsir lausa stöðu héraðslögreglumanns

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum auglýsir lausa stöðu héraðslögreglumanns við embættið, með starfsstöð á Hólmavík.  Æskilegt er að umsækjendur séu búsettir í Strandabyggð, Kaldraneshreppi eða Reykhólasveit.

Hlutverk héraðslögreglumanna er að gegna almennum löggæslustörfum, þegar á þarf að halda, og vinna undir stjórn lögreglumanna.

Ráðningarkjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Landsambands lögreglumanna. Um er að ræða tímavinnu á álagstímum.

Umsóknarfrestur er til og með 15.07.2022

Hlekkur á auglýsingu um starf héraðslögreglumanns:
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/laus-storf-a-starfatorgi/auglysing/?id=29372

Hlekkur til að sækja um starf héraðslögreglumanns:
https://radningarkerfi.orri.is/?s=29372&oj_Router=1N4IgTg9hAuIFwgPwGcC8AmAnAZgOzpAF8g

Veiðidagar í Bjarnarfjarðará 2022

Veiðidagar í Bjarnarfjarðará 2022

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps ákvað á fundi sínum 4. júní 2020 að gefa íbúum Kaldrananeshrepps þá veiðidaga sem sveitarfélagið fékk úthlutað vegna jarðanna Skarðs og Klúku.
Því miður fengu ekki allir úthlutun.

Útdráttur hefur farið fram og skiptist þannig.

Skipting veiðidaga 2022               

22.jún    mið.       Stöng 1-2             Daníel A. Finnsson                          Tekla Þorláksdóttir
25. jún   lau.        Stöng 1-2             Hafþór Torfason                               Matthildur G. Ómarsdóttir         
27.jún    mán.      Stöng 1-2             Jenný Jensdóttir                              Jón H. Elíasson
29.jún    mið.       Stöng 1-2             Anna K. Blocher                               Guðný Rúnarsdóttir
3.júl       sun.       Stöng 1-2             Friðgeir Höskuldsson                       Sigurbjörg Halldórsdóttir             
5.júl       þri.         Stöng 3-4             Gunnar Jóhansson                          Kristín Einarsdóttir
6.júl       mið.       Stöng 1-2             Unnur Á. Gunnarsdóttir                   Svanur H. Ingimundarson           
9.júl       lau.        Stöng 1-2             Auður Höskuldsdóttir                       Jón A. Magnússon                         
10.júl     sun.       Stöng 1-2             Hallfríður F. Sigurðardóttir               Ólafur Ingimundarson  
13.júl     mið.       Stöng 1-2             Patricia Ann Burk                             Alda L. Sigurðardóttir    
16.júl     lau.        Stöng 1-2             Erna Arngrímsdóttir                          Hafdís Baldursdóttir      
18.júl     mán.      Stöng 1-2             Guðmundur Guðmundsson             Margrét Ó. Bjarnadóttir
19.júl     þri.         Stöng 1-2             Margrét K. Blöndal                           Valgerður G. Magnúsdóttir
22.júl     fös.        Stöng 1-2             Aðalbjörg Óskarsdóttir                     Halldór L. Friðgeirsson
24.júl     sun.       Stöng 1-2             Guðbjörg Hauksdóttir                      Óskar A. Albertsson
25.júl     mán.      Stöng 3-4             Guðmundur R. Guðmundsson        Ragna Ó. Guðmundsdóttir
28.júl     fim.        Stöng 3-4             lAnna S. Gunnarsdóttir                    Birgir K. Guðmundsson
31.júl     sun.       Stöng 1-2             Bjarni Elíasson                                Víðir Björnsson
                           lStöng 3-4             Daníel E. Ingason                           Björn Guðjónsson      
4.ágú     fim.        Stöng 1-2             Halldór Höskuldsson                      Sunna J. Einarsdóttir     
7.ágú     sun.       Stöng 1-2             Sigurbjörg H. Halldórsdóttir            Lilja S. Jónsdóttir
9.ágú     þri.         Stöng 3-4             Einar Unnsteinsson                        Vigdís B. Esradóttir
11.ágú   fim.        Stöng 3-4             Baldur S. Haraldsson                      Hildur Aradóttir
13.ágú   lau.        Stöng 3-4             Elías J. Ingimarsson                       Magnea G. Róbertsdóttir
14.ágú   sun.       Stöng 1-2             Aðalbjörg Steindórsdóttir                Pálmi Sigurðsson
                            Stöng 3-4             Ísabella B. L. Petersen                   Friðsteinn H. Guðmundsson
19.ágú  fös.         Stöng 1-2             Bjarni Þórisson                               Marta G. jóhannesdóttir
21.ágú  sun.        Stöng 1-2             Veronika Holmanová                      Guðbjörg K. Karlsdóttir
22.ágú  mán.       Stöng 1-2             Ragnhildur R. Elíasdóttir                Tryggvi I. Ólafsson
25.ágú  fim.         Stöng 1-2             Karen Ö. Haraldsdóttir                    Tómas A. Andrason
28.ágú  sun.        Stöng 1-2             Björn Hóarson                                 Hildur S. Bruun
                            Stöng 3-4             Ingi V. Ingimarsson                         Birna Ingimarsdóttir
31.ágú  mið.        Stöng 3-4             Inga Hermannsdóttir                       Krystyna Stankiewicz
4.sep    sun.        Stöng 3-4             Ásbjörn I. Magnússon                     Magnús Ö. Ásbjörnsson
5.sep    mán.       Stöng 1-2             Ingólfur Á. Haraldsson                    Franklín S. B. Sævarsson
7.sep    mið.        Stöng 3-4             Benedikt S. Pétursson                    Signý Ólafsdóttir                             
10.sep  lau.         Stöng 3-4             Arnlín Þ. Ólafsdóttir                         Magnús Rafnsson                          
13.sep  þri.          Stöng 1-2             Pavel Vichr                                     Grzegorz Kapanke
14.sep  mið.        Stöng 1-2             Petra Jaklová                                  Tomas Fisera
17.sep  lau.         Stöng 1-2             Árni Þ Baldursson                           Finnur Ólafsson               
19.sep  mán.       Stöng 1-2             Haraldur V. Ingólfsson                    Helga L. Arngrímsdóttir
20.sep  þri.          Stöng 3-4             Hjörtur C. Kristjánsson                   Zbigniew Dobczynski

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 29. maí 2022

Sveitarstjórnarfundur 29. maí 2022

Sunnudaginn 29. maí 2022 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til fyrsta fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi. 
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Halldór Logi Friðgeirsson, Ísabella Benediktsdóttir, Hildur Aradóttir og Arnlín Óladóttir. Finnur Ólafsson leitar afbrigða og tekið verði á dagskrá sem lið 13. Aðalskipulag Kaldrananeshrepps

Oddviti setti fund kl. 20:00. Hildur Aradóttir ritar fundargerð á tölvu.


Dagskrá 1. fundar:

 1. Fundargerð 41. sveitarstjórnarfundar 4.5.2022.
 2. Kosning oddvita og varaoddvita 
 3. Siðareglur 
 4. Nefndarkjör
 5. Fyrirkomulag sveitarstjórnafunda 
 6. Fundargerðir nefnda
 7. Aðrir fundir 
 8. Umsóknir um starf skólastjóra 
 9. Úthlutun veiðidaga í Bjarnarfjarðará
 10. Erindi nemenda Grunnskóla Drangsness
 11. Beiðni Umhverfisstofnunar 
 12. Erindi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar


Fundargerð:

 1. Fundargerð 41. sveitarstjórnarfundar 4.5.2022
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi. Lögð fram til kynningar.

 2. Kosning oddvita og varaoddvita
  Finnur Ólafsson var kosinn oddviti með 4 atkvæðum
  Hildur Aradóttir var kosin vara oddviti með 3 atkvæðum

 3. Siðareglur
  Siðareglur bornar upp, samþykktar samhljóða og sveitarstjórnarmenn staðfestu þær með undirritun sinni.
   
 4. Nefndarkjör

  Hafnarnefnd:
  Nefndin fer með málefni Drangsneshafnar skv. 10.gr hafnalaga nr. 61/2003

  Aðalmenn: Halldór Logi Friðgeirsson, Drangsnesi 
                    Magnús Ö. Ásbjörnsson, Drangsnesi
                    Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Drangsnesi

  Varamenn: Haraldur V. Ingólfsson, Drangsnesi
                    Ásbjörn I. Magnússon, Drangsnesi
                    Halldór Höskuldsson, Drangsnesi

  Kjörstjórn til sveitarstjórnar- og alþingiskosninga.

  Aðalmenn: Jenný Jensdóttir, Drangsnesi - formaður
                    Helga L. Arngrímsdóttir, Drangsnesi
                    Marta Jóhannesdóttir, Drangsnesi

  Varamenn: Pálmi Sigurðsson, Klúku
                    Hildur S. Bruun, Bassastöðum
                    Einar Unnsteinsson, Steinholt

  Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd.
  Nefndin er skipuð skv. 6. gr skipulagslaga nr. 123/2010, 14.gr laga um náttúruvernd nr. 60/2013. Finnur Ólafsson kallar nefndina saman í fyrsta sinni. Nefndin skiptir með sér verkum

  Aðalmenn: Ólafur Ingimundarson, Svanshóli
                    Finnur Ólafsson, Hóli
                   Jón H. Elíasson, Drangsnesi

  Varamenn: Aðalbjörg Óskarsdóttir, Drangsnesi
                    Arnlín Óladóttir, Bakka
                    Haraldur V. Ingólfsson, Drangsnesi

  Fræðslunefnd.
  Nefndin er skipuð skv. lögum um grunnskóla nr. 91/2008, skv. 4 gr. laga um leikskóla nr. 90/2008, og skv. lll kafla bókasafnslaga nr. 150/2012. Nefndin skiptir með sér verkum. Kristín Einarsdóttir kallar nefndina saman til fyrsta fundar.

  Aðalmenn: Kristín Einarsdóttir, Hveravík
                    Ísabella B. L. Petersen, Drangsnesi
                    Vigdís Esradóttir, Steinholt

  Varamenn: Unnur Á. Gunnarsdóttir, Drangsnesi
                    Tekla Þorláksdóttir, Drangsnesi
                    Petra Jaklová, Drangsnesi

  Fjallskilanefnd.
  Nefndin skal hafa með höndum skipulagningu fjallskila í Kaldrananeshreppi

  Aðalmenn: Árni Þór Baldursson, Odda
                    Birna Ingimarsdóttir,Kaldrananesi
                    Svanur H. Ingimundarson, Drangsnesi

  Varamenn: Ingi Vífill Ingimarsson, Kaldrananesi
                    Erna Arngrímsdóttir, Baldurshaga
                    Friðgeir Höskuldsson, Drangsnesi

  Fulltrúar á Fjórðungsþing Vestfjarða:

  Arnlín Óladóttir, Bakki
  Hildur Aradóttir, Drangsnesi
  Finnur Ólafsson, Hóli
  Halldór L. Friðgeirsson, Drangsnesi
  Ísabella B. L. Petersen, Drangsnesi

  Almannavarnanefnd Strandasýslu og Reykhólahrepps

  Aðalmaður: Finnur Ólafsson, Hóli
  Varamaður: Hildur Aradóttir, Drangsnesi

  Velferðarnefnd Stranda- og Reykhóla

  Aðalmaður: Jenný Jensdóttir, Drangsnesi
  Varamaður: Aðalbjörg Óskarsdóttir, Drangsnesi

  Fulltrúi í stjórn Félagsþjónustu Stranda- og Reykhóla

  Aðalmaður: Jenný Jensdóttir, Drangsnesi
  Varamaður: Sunna Einarsdóttir, Drangsnesi

  Fulltrúi á Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga.

  Aðalmaður: Finnur Ólafsson, Hóli
  Varamaður: Hildur Aradóttir, Drangsnesi

  Fulltrúi á aðalfund lánasjóðs sveitarfélaga

  Aðalmaður: Finnur Ólafsson, Hóli
  Varamaður: Hildur Aradóttir, Drangsnesi

  Fulltrúi í Útgerðarfélagið Skúla ehf.

  Aðalmaður: Margrét Ó. Bjarnadóttir, Drangsnesi
  Varamaður: Arnlín Óladóttir, Bakka

  Fulltrúi í stjórn Fiskvinnslunnar Drangs ehf

  Aðalmaður: Gunnar Jóhannsson, Hveravík
  Varamaður: Björn Hróarsson, Bassastöðum

  Fulltrúi í stjórn Laugarhóls ehf.

  Aðalmaður: Aðalbjörg Óskarsdóttir, Drangsnesi
                     Helga Lovísa Arngrímsdóttir, Drangsnesi

  Varamaður: Auður Höskuldsdóttir, Bær 1
                     Ingólfur Árni Haraldsson, Drangsnesi

  Fulltrúi í stjórn Sorpsamlags Strandasýslu

  Aðalmaður: Finnur Ólafsson, Hóli
  Varamaður: Hildur Aradóttir, Drangsnesi
 1. Fyrirkomulag sveitarstjórnafunda
  Ákveðið að halda óbreyttu fyrirkomulagi.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 2. Fundargerðir nefnda
  1. Aðalfundur Veiðifélags Bjarnarfjarðarár 2022, 22.05.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Fundur fræðslunefndar, 18.05.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn ákveður að verða við ósk í lið 1 og 3 og veitir fjármagn til þess. Sveitarstjórn hefur leitað til fagaðila að annast stjórnun á viðhaldi skólans og vonast til þess að þeim framkvæmdum sem þörf er á verði lokið fyrir skólasetningu skólaárs 2022-2023.
   Sveitarstjórn staðfestir aðra liði.
   Borið upp og samþykkt samhljóða.

 3. Aðrir fundir 
  1. Fundargerð 49. fundar Velferðarnefndar Stranda og Reykhólahrepps, 09.05.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Fundargerð 138. fundar Heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis, 11.05.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. SÍS, 18. samráðsfundur skólateymis, fræðslustjóra og sveitarstjóra þar sem ekki eru starfandi skólaskrifstofur, 17.05.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Umsóknir um starf skólastjóra
  Auglýst var eftir starfskrafti til þess að taka við starfi skólastjóra við Grunnskóla Drangsness 1. ágúst 2022 og barst hreppnum ein umsókn.
  Fræðslunefnd tók umsóknina til umfjöllunar á fundi sínum þann 18. maí síðastliðinn og mælti heilshugar með þeim umsækjanda.

  Umsókn lögð fram til kynningar.
  Sveitarstjórn felur oddvita að ráða umsækjanda.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 5. Úthlutun veiðidaga í Bjarnarfjarðará
  Búið er að fá uppfærða íbúaskrá frá Hagstofu Íslands og hefur þjónustufulltrúi parað íbúa í tveggja manna hópa. Nemendur við Grunnskólann á Drangsnesi hafa einnig dregið úthlutanir veiðidaga líkt og hefð hefur verið síðustu ára.

  Sveitarstjórn samþykkir úthlutun veiðidaga og felur þjónustufulltrúa að birta niðurstöður í Verslunarfélagi Drangsnes og heimasíðu hreppsins.
  Borið upp og samþykkt með fjórum atkvæðum, eitt situr hjá. 

 6. Erindi nemenda Grunnskóla Drangsness
  Nemendur Grunnskóla Drangsness vildu benda sveitarstjórn á að það þarf að endurnýja skiltið við kerlinguna en það hefur orðið fyrir skemmdum.

  Erindi tekið til kynningar.
  Oddvita falið að bregðast við. Borið upp og samþykkt samhljóða. 

 7. Beiðni Umhverfisstofnunar
  Umhverfisstofnun hefur borist umsókn vegna seiðaeldisstöðvar Nesvegs 5 ehf. Ásmundarnesi í Bjarnarfirði, þar sem áætluð ársframleiðsla verði um 45 tonn af regnbogasilungi.
  Stofnunin óskar eftir umsögn sveitarfélagsins um hvort að sveitarfélagið telji að að áætluð starfsemi Nesvegs 5 ehf. Ásmundarnesi samræmist gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins hvað varðar landnotkun og byggðaþróun og sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

  Beiðni lögð fyrir. Oddvita falið að svara beiðni Umhverfisstofnunar.
  Borið upp og samþykkt.  

 8. Erindi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar
  Erindi Húsnæðis og mannvirkjastofnunar er tvíþætt og hljóða svo :

  1. Birting leiðbeininga 9.2.3 gr. og 9.6.23 gr. byggingarreglugerðar
   Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) annast gerð leiðbeininga um nánari framkvæmd byggingarreglugerðar nr. 112/2012 í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila. Leiðbeiningar við reglugerðina 9.2.3. gr. ,,Greinargerð og sannprófun lausna“ og 9.6.23. gr. ,,Starfsemi sem sérstök hætta stafar af“ eru nú aðgengilegar inn á vef HMS.
  2. Drög að leiðbeiningum um brunavarnir
   Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) annast gerð leiðbeininga um brunavarnir en leiðbeiningar þessar eru meginreglur og í stöðugri endurskoðun. Með erindinu er verið að tilkynna ný drög að leiðbeiningum við reglugerð 747/2018, 18. gr. ,,Húsnæði og fyrirkomulag slökkvistöðva og útistöðva“ og leiðbeiningar við lög nr. 75/2000 um brunavarnir í frístundabyggð eru nú aðgengilegar inn á vef HMS.

           Erindi lögð fram til kynningar.

 1. Aðalskipulag Kaldrananeshrepps
  Sveitarstjórn ákveður að yfirfara gildandi aðalskipulag Kaldrananeshrepps með það fyrir augum hvort þörf sé á breytingum á aðalskipulagi vegna samfélagslegra breytinga.

  Borið upp og samþykkt samhljóða.


Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Fundi slitið klukkan 22:50