Sveitarstjórnarfundur var haldinn 20. desember 2021

Sveitarstjórnarfundur 20. desember 2021

Mánudaginn 20. desember 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 37. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Arnlín Óladóttir, Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Kristín Einarsdóttir og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Arnlín Óladóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 37. fundar:

 1. Fundargerð 36. sveitarstjórnarfundar 5.12.2021.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Seinni umræða
 5. Beiðni vegna leikskóla.
 6. Beiðni Fjórðungssambands Vestfirðinga
 7. Almannavarnir og Covid 19

 

Fundargerð:

 1. Fundargerð 36. sveitarstjórnarfundar 5.12.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundargerðir nefnda
  Tekið fyrir 2. liður úr fundargerð fræðslunefndar sem var frestað á síðasta fundi. Um er að ræða 80 ára afmæli Drangsnesskóla. Sveitarstjórn ákveður að halda umbeðinn fund með fræðslunefnd fljótlega eftir áramót.
 3. Aðrar fundargerðir
  1. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða, 136 fundur heilbrigðisnefndar, 9.12.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. SÍS, 107 fundur Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna, 7.12.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. Samband íslenskra sveitarfélaga, 904. fundur stjórnar, 10.12.2021
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Seinni umræða
  Fjárhagsáætlun rædd ásamt 3ja ára áætlun. Helstu tölur:

  Fjárhæðir í þúsundum króna

                                                                               A hluti                   A og B hluti

           Rekstrarniðurstaða 2022                            10.442                 13.286

           Handbært fé frá rekstri                                8.962                   15.210

           Fjárfestingar nettó                                       47.700                 53.700

           Tekin ný langtímalán                                   45.000                 45.000

           Handbært fé í árslok                                   32.194                 32.194

  Fjárhagsáætlun 2022 rædd og oddviti gerir grein fyrir rekstrarliðum sveitarfélagsins og
  fyrirhuguðum fjárfestingum ásamt fjármögnun
  Borið upp og samþykkt samhljóða

 1. Beiðni vegna leikskóla
  Hreppnum barst beiðni frá foreldri þar sem óskað er eftir því hvort hægt sé að gera samning við Strandabyggð fyrir barn sem komið er á leikskólaaldur og er þess óskað að barnið fari í leikskóla á Hólmavík.

  Erindi lagt fram til kynningar. Oddvita falið að kanna möguleika á að verða við beiðninni.

 2. Beiðni Fjórðungssambands Vestfirðinga
  Kosning í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga fer fram á haustþingi og kjósa skal fimm menn í stjórn sambandsins og jafn marga til vara. Fjórðungssamband Vestfirðinga óskar því eftir tilnefningu Kaldrananeshrepps að áheyrnarfulltrúa í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga

  Beiðni lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn ákveður að tilnefna Finn Ólafsson.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 3. Almannavarnir og Covid 19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið klukkan 21:36

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 5. desember 2021

Sveitarstjórnarfundur 5. desember 2021

Sunnudaginn 5. desember 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 36. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Arnlín Óladóttir, Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Kristín Einarsdóttir og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Arnlín Óladóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 36. fundar:

 1. Fundargerð 35. sveitarstjórnarfundar 4.11.2021.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Fyrri umræða
 5. Endurskoðun samstarfssamnings um byggingar- og skipulagsfulltrúa
 6. Erindi frá Tálknafjarðarhreppi
 7. Fyrirspurn um útsvarsprósentu
 8. Hleðslustöðvar á Vestfjörðum
 9. Erindi Framúrskarandi fyrirtækja
 10. Beiðni um auglýsingu í Strandapóstinum
 11. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
 12. Bréf frá Þjóðskjalasafni Íslands
 13. Bréf frá Menntamálastofnun
 14. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
 15. Almannavarnir og Covid 19

 

Fundargerð:

 1. Fundargerð 35. sveitarstjórnarfundar 4.11.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundargerðir nefnda
  1. Fundur Fræðslunefndar 10.11.2021. Fundargerð lögð fram.
   Liður 1: Margrét Bjarnadóttir valin til setu í áfallanefnd fyrir hönd hreppsnefndar.
   Lið 2 frestað til næsta fundar.
   Liður 3. Viðgerð skólahúsnæðis er nú þegar komin á fjárhagsáætlun og iðnaðarmenn í startholunum.
   Sveitarstjórn staðfestir fundargerð.
 3. Aðrar fundargerðir
  Samband íslenskra sveitarfélaga, 903. fundur stjórnar, 26.11.2021
  Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Fyrri umræða
  1. Tillaga að tekjustofnum 2022
   1. Útsvar: 14,52% af útsvarsstofni eða hámarks útsvarsálagning sem heimilt er samkvæmt lögum.
   2. Fasteignaskattur
    1. Íbúðarhús og útihús í sveitum: 0,5% af fasteignamati húss og lóðar.
    2. Opinberar byggingar: 1,32% af fasteignamati húss og lóðar .
    3. Aðrar fasteignir: 1,4% af fasteignamati húss og lóðar.
     Afsláttur vegna fasteignaskatts aldraðra 70 ára og eldri og 75% öryrkja, sem búa í eigin húsnæði er tekjutengdur og miðaður við árstekjur samkvæmt nýjasta skattframtali. Þar með talið eignir og fjármagnstekjur.
     Gjalddagar fasteignagjalda verði 5. þ.e.: 1. feb, 1. apr, 1. júní, 1. ágúst og 1. október.
   3. Lóðarleiga í Drangsneslandi: Lóðarleiga verði 1,3% af fasteignamati lóðar.

    Samþykkt samhljóða.

  2. Tillaga að gjaldskrám 2022
   1. Gjaldskrá Drangsnesvatnsveitu: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   2. Gjaldskrá fyrir fráveitur í Kaldrananeshreppi: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   3. Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Kaldrananeshreppi. Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   4. Gjaldskrárhækkun Hitaveitu Drangsness: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   5. Gjaldskrá Drangsneshafnar: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   6. Gjaldskrá vegna skipulags og byggingargjalda: Oddviti leggur fram tillögu um að gjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa verði í samræmi við gjaldskrár þeirra sveitarfélaga sem nýta sér þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa Stranda- Dala- og Reykhóla. Tillagan borin upp og samþykkt.

    Ýmsar gjaldskrár og þjónustugjöld sem innheimt eru af Kaldrananeshreppi. Oddviti leggur til að þessi þjónustugjöld verði óbreytt.

    Samþykkt samhljóða

 5. Fjárhagsáætlun 2022 og fjögra ára áætlun 2022 – 2025 - Fyrri umræða
  Fjárhagsáætlun 2022 og fjögra ára áætlun 2022-2025 rædd og oddviti gerir grein fyrir rekstrarliðum sveitarfélagsins og fyrirhuguðum fjárfestingum ásamt fjármögnun. Fjárhagsáætlun 2022 afgreidd til síðari umræðu.

  Samþykkt samhljóða.

 6. Endurskoðun samstarfssamnings um byggingar- og skipulagsfulltrúa
  Drög að samstarfssamningi milli sveitarfélaganna Árneshrepps, Dalabyggðar, Kaldrananeshrepps, Reykhólahrepps og Strandabyggðar um embætti skipulags- og byggingarfulltrúa lagður fram til kynningar.

  Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps gerir ekki athugasemdir og veitir jákvæða umsögn.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 7. Erindi frá Tálknafjarðarhreppi
  Tálknafjarðarhreppur óskar eftir afstöðu sveitarstjórna til þess að hefja óformlegar viðræður sveitarfélaganna um sameiningu sveitarfélaga.

  Erindi lagt fram til kynningar og frestað til næsta fundar.

 8. Fyrirspurn um útsvarsprósentu
  Skrifstofa skattamála minnir á að tilkynna þurfi um ákvörðun sveitarstjórnar um útsvarsprósentu komandi árs eigi síðar en 15. desember til Fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

  Oddvita falið að bregðast við fyrirspurn.
  Fyrirspurn lögð fram til kynningar og samþykkt.

 9. Hleðslustöðvar á Vestfjörðum
  Fyrirtækið Blámi sem hefur verið í sambandi við Tesla um fjölgun hleðslustöðva á Vestfjörðum biðlar til sveitarfélaga að hafa verkefni þeirra í huga en Tesla býðst til að gefa hleðslustöðvarnar. Um er að ræða 22 kw Tesla hleðslustöðvar sem opnar verða fyrir alla rafbíla, uppsetningarkostnaður er áætlaður um 100 – 200 þúsund en það fer eftir aðstæðum á hverjum stað.

  Verkefni lagt fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að þiggja tilboðið og fela oddvita að ræða um fyrirkomulag, staðsetningu og uppsetningu stöðvarinnar.

 10. Erindi frá Fiskvinnslunni Drangi
  Fiskvinnslan Drangur sendir Kaldrananeshreppi póst þar sem spurst er fyrir um áhuga hreppsins um sameiginlegt átak í að merkja alla helstu staði í sveitarfélagi. Sérfræðingur yrði fenginn til að fara yfir svæðið og gera tillögur.

  Erindi lagt fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að athuga málið betur og kanna kostnað.
  Borið upp og samþykkt.

 11. Beiðni um auglýsingu í Strandapóstinum
  Hreppnum barst fyrirspurn frá ritnefnd Strandapóstsins þar sem athugað er hvort áhugi værir fyrir því að kaupa heilsíðuauglýsingu í Strandapóstinum, sem kemur út í vor. Heilsíða kostar 25.000-. kr.

  Beiðni lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðinu og felur Kristínu Einarsdóttur að sjá um auglýsinguna sem segir frá þjónustu í sveitarfélaginu.

 12. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Beiðni Karls Björnssonar er tvíþætt og hljóða svo:

  1. Breytt skipulag barnaverndar
   Á síðasta löggjafarþingi voru gerðar breytingar á barnaverndarlögum sem lúta fyrst og fremst að breyttu skipulagi barnaverndar sem taka gildi að loknum næstu sveitarstjórnarkosningum. Því þarf sveitarfélagið að huga að samvinnu sín á milli bæði við rekstur barnaverndarþjónustu og umdæmisráða, ásamt því að taka ákvörðun hvort óskað verði eftir undanþágu frá 6.000 íbúa lágmarksfjölda.

  2. Uppfærsla svæðisáætlana vegna lagabreytinga
   Á fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga var fjallað um þær breytingar sem framundan eru í úrgangsmálum í kjölfar nýlegra breytinga. Stjórnin áréttar að mikilvægt er fyrir sveitarfélög að hefja undirbúning fyrir gildistöku lagabreytinganna.

   Beiðnir lagðar fram til kynninga.

 13. Bréf frá Þjóðskjalasafni Íslands
  Þjóðskjalasafn Íslands hefur gefið út skýrslu með niðurstöðum úr eftirlitskönnun safnsins á skjalavörslu og skjalastjórn sveitarstjórnarskrifstofa sem eru afhendingarskyldar til Þjóðskjalasafns Íslands.

  Bréf og skýrsla lögð fram til kynningar.

 14. Bréf frá Menntamálastofnun
  Mennta- og menningarráðuneytið hefur falið Menntamálastofnun að taka við upplýsingum frá sveitarfélögum um stofnun nýrra leikskóla og þegar rekstri leikskóla er hætt með vísan til 24. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008.

  Bréf lagt fram til kynningar.

 15. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
  Óskað er eftir þátttöku og framlags sveitarfélagsins til að taka þátt í samstarfi sveitarfélaga um stafræna umbreytingu. Samstarfið verður fjármagnað annars vegar með skyldubundnu grunnframlagi sem rennur fyrst og fremst til þess að standa undir launakostnaði sérfræðinga í stafrænu umbreytingateymi sveitarfélaga, og hins vegar með framlögum til að standa straum af þróun og kaupum á lausnum.

  Bréf lagt fram til kynningar.
  Sveitastjórn ákveður að taka þátt í verkefninu.

 16. Almannavarnir og Covid 19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið klukkan 22:00

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 4. nóvember 2021

Sveitarstjórnarfundur 4. nóvember 2021

Fimmtudaginn 4. nóvember 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 35. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Arnlín Óladóttir, Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Bjarni Þórisson og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Bjarni Þórisson ritar fundargerð á tölvu.

Oddviti leitar afbrigða, að taka á dagskrá þrjú viðbótar erindi: 17) Deiliskipulag á Reykjanesi í landi Hveravíkur, 18) Erindi: Aðalbraut 10 og 19) Almannavarnarnefnd

 

Dagskrá 35. fundar:

 1. Fundargerð 34. sveitarstjórnarfundar 30.09.2021.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Söluferli Grundargötu 11
 5. Valkostagreiningar Strandabyggðar vegna sameininga
 6. Drög að fjölgun lóða á Drangsnesi
 7. Erindi vegna jarðarinnar Kleifar
 8. Úttekt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar
 9. Staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga
 10. Erindi Vilhjálms Lúðvíkssonar
 11. Fjárhagsáætlun og beiðni heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
 12. Innleiðing hringrásakerfis
 13. Boð um þátttöku sveitarfélaga í námskeiðinu Loftsvernd í verki
 14. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
 15. Bréf frá Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytinu
 16. Almannavarnir og Covid 19

Fundargerð:

 1. Fundargerð 34. sveitarstjórnarfundar 30.09.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrar fundargerðir
  1. Stjórnarfundur Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks, 24.09.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða, 135 fundur heilbrigðisnefndar, 21.10.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. SÍS, 12. samráðsfundur skólateymis, fræðslustjóra og sveitarstjóra þar sem ekki eru starfandi skólaskrifstofur, 19.10.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  4. Samband íslenskra sveitarfélaga, 902. fundur stjórnar, 29.10.2021
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Söluferli Grundargötu 11
  Halldór Logi víkur af fundi.

  Farið var yfir stöðuna á söluferli Grundargötu 11. Eitt kauptilboð barst í fasteignina. Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðinu sem barst en það hljóðar upp á 18.2 milljón. Þjónustufulltrúa og oddvita falið að sjá um að ganga frá sölunni.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

  Halldór Logi mætir aftur.

 5. Valkostagreiningar Strandabyggðar vegna sameininga
  Strandabyggð sendir hreppnum fyrirliggjandi gögn er varðar hugsanlegrar sameiningar við Strandabyggð, Árneshrepp, Reykhólahrepp, Dalabyggð og Húnaþing vestra.

  Lagðar eru fram niðurstöður valkostagreiningar varðandi hugsanlega sameiningu, sem unnin var af RR Ráðgjöf. Einnig voru lagðar fram niðurstöður könnunar sem gerð var á viðhorfum fundarmanna á íbúafundi Strandabyggðar varðandi sameiningarmál.

  Fyrirliggjandi gögn Strandabyggðar eru lögð fram til kynningar og sveitarstjórn Kaldrananeshrepps ákveður að taka málið til skoðunar og boða til íbúafundar 17. nóvember kl. 18:00 til að kanna vilja íbúa.

 6. Drög að fjölgun lóða á Drangsnesi
  Oddviti gerði grein fyrir drögum að fjölgun lóða á Drangsnesi. Fyrir liggja drög frá arkitekt en lagt er til að hefja uppbyggingu á norðvesturhluta Drangsness og austurhluta Grundargötu.

  Drög lögð fram til kynningar. Sveitastjórn vísar málinu til íbúafundar.

 7. Erindi vegna Jarðarinnar Kleifar
  Starfsmannafélag Landsvirkjunar sendir hreppnum skiptagerð fyrir jörðina Kleifa á Selströnd en til stendur að afsala eigendum Hveravíkur hluta jarðarinnar Kleifa.

  Óskað er eftir samþykki Kaldrananeshrepps á skiptunum á grundvelli 48. gr. skipulagslaga. Jafnframt er óskað eftir umsögn sveitarstjórnar á grundvelli 13. gr. jarðalaga.

  Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps gerir ekki athugasemdir og veitir jákvæða umsögn.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 8. Úttekt Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar
  Húsnæðis- og mannvirkjastofnun framkvæmdi úttekt á starfsemi slökkviliðs Kaldrananeshrepps þann 7. september síðast liðinn. Markmið úttektarinnar var að sannreyna hvort framkvæmd starfs slökkviliðs væri í samræmi við lög um brunavarnir, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og brunavarnaáætlun sveitarfélagsins.

  Úttekt lögð fram til kynningar og mögulegar lausnir ræddar.
  Oddvita falið að svara Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hvenær áætlað er að leggjast í þær úrbætur við athugasemdum stofnunarinnar.

 9. Staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga
  Hag- og upplýsingasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga fyrir árin 2021 og 2022.
  Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu er gert ráð fyrir að útsvarstofninn hækki að meðaltali á öllu landinu um 6,6% á milli ára 2021 og 2022.

  Staðgreiðsluáætlun lög fram til kynningar.
  Borið upp og samþykkt.

 10. Erindi Vilhjálms Lúðvíkssonar
  Vilhjálmur vekur athygli sveitarstjórnar á því að fráveitulögn sem staðsett er fyrir neðan Grundargötu við sjárvarsíðuna sé í hættu. Sjórinn virðist vera farinn að ganga töluvert í sjávarbakkann og leggur til að þetta verði athugað.

  Erindi lagt fram til kynningar og mögulegar lausnir ræddar.
  Oddvita falið að skoða mögulegar lausnir í samráði við fagaðila. Borið upp og samþykkt.

 11. Fjárhagsáætlun og beiðni heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
  Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða birtir nýja fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits fyrir árið 2022. Við gerð hennar var gerð athugun hvort áhugi sé fyrir sérverkefni við umhverfiseftirlit og óskar heilbrigðiseftirlitið að heyra hug sveitarstjórnar.
  Að auki óskar heilbrigðiseftirlitið eftir því að fá sendar nýjustu skýrslur vegna aðalskoðun leikvalla í hreppnum.

  Fjárhagsáætlun lögð fram til kynningar og samþykkt.
  Sveitastjórn ákveður að taka ekki þátt í sérverkefni að svo stöddu og þjónustufulltrúa falið að senda nýjustu skýrslur vegna aðalskoðunar leikvalla. Borið upp og samþykkt.

 12. Innleiðing hringrásarkerfisins
  Samband íslenskra sveitarfélaga hvetur sveitarfélög um land allt að hefja undirbúning fyrir gildistöku lagabreytinga um hringrásakerfi sem taka gildi 1. janúar 2023.

  Ljóst er að öll sveitarfélög munu þurfa að endurskoða þau stjórntæki sem þau hafa á grundvelli laga um meðhöndlun úrgangs, þ.e.

  - Svæðisáætlanir um meðhöndlun úrgangs
  - Samþykktir um meðhöndlun úrgangs
  - Gjaldskrár fyrir úrgangsmeðhöndlun

  Innleiðing hringrásarkerfisins lögð fram til kynningar.

 13. Boð um þátttöku sveitarfélaga í námskeiðinu Loftslagsvernd í verki
  Hreppnum barst boð frá Sambandi íslenskra sveitafélaga um þátttöku í námskeiðinu Loftslagsvernd í verki.

  Námskeiðið er í stuttu máli valdeflandi ferli fyrir hvern sem er til þess að fræðast um loftlagsmálin og finna sínar eigin leiðir sem henta til þess að draga úr sínu eigin kolefnisspori og hvetja aðra til dáða.
  Þátttaka sveitarfélaga yrði í boði frá janúar og framvegis.

  Boð lagt fram til kynningar og ákveðið að kanna áhuga á þátttöku á íbúafundi.

 14. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Beiðni Karls Björnssonar er tvíþætt og hljóða svo:

  Húsnæðissjálfseignarstofnun á landsbyggðinni
  Húsnæðissjálfseignarstofnun á landsbyggðinni óskar eftir samtali við sveitarfélögin um hugmynd að nýrri húsnæðissjálfseignarstofnun sem starfi á landsbyggðinni með það að markmiði að stuðla að uppbyggingu almennra íbúða.

  Viðmiðunartafla fyrir fulltrúa í sveitarstjórn
  Samband íslenskra sveitarfélaga kynnir viðmiðunartöflu sem sveitastjórnir geta notað við ákvörðunum á launum fyrir setu í nefndum sveitarfélaganna. Þarf sveitastjórn að meta vinnuframlag inn í töfluna í hverju tilviki fyrir sig.

  Beiðnir lagðar fram til kynninga.

 15. Bréf frá Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytinu
  Hreppnum bárust þrjú bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og hljóða svo:

  Fundir sveitarfélaga með rafrænum hætti
  Ráðuneytið hefur á grundvelli 2. mgr. 19. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/
  2011, gefið út nýjar leiðbeiningar um ritun fundargerða sveitarstjórna og leiðbeiningar um þátttöku nefndarmanna á fundum sveitarfélaga með rafrænum hætti.

  Minningardagur um þá sem látist hafa í umferðarslysum
  Sunnudaginn 21. nóvember 2021, verður haldinn hátíðlegur hér á landi alþjóðlegur minningardagur Sameinuðu þjóðanna um fórnarlömb umferðaslysa. Að þessu sinni verður dagurinn helgaður notkun bílbelta og kveikt verður á kertum hringinn í kringum landið af þessu tilefni.  

  Reikningsskil sveitarfélaga
  Verið er að minna sveitarfélög á reglugerðarbreytingu en nú er skylt að færa inn samantekin reikningsskil sveitarfélags miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags vegna byggðasamlaga, sameignarfyrirtækja og annara félagaforma sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags.

  Bréf lögð fram til kynninga.

 16. Almannavarnir og Covid 19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 17. Deiliskipulag á Reykjanesi
  Erindi hefur borist frá landeiganda sem óskar eftir heimild til að hefja vinnu við gerð deiliskipulags fyrir frístundabyggð í landi Kleifa/Hveravíkur.

  Sveitarstjórn samþykkir að hafin verði vinna við gerð deiliskipulags í landi Kleifa og að lögð verði fram skipulagslýsing áður en tillaga að deiliskipulagi er tekin fyrir.

  Þar sem áformað deiliskipulag samræmist ekki aðalskipulagi sveitarfélagsins samþykkir sveitarfélagið að unnið verði að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins samhliða gerð deiliskipulags í landi Kleifa.

  Borið upp og samþykkt samhljóða

 18. Erindi: Aðalbraut 10
  Erindi barst til sveitarfélagsins þar sem óskað er eftir að fá íbúðina við Aðalbraut 10 leigða í lengri eða skemmri tíma yfir veturinn fyrir fræði- og listamenn.

  Sveitastjórn tekur jákvætt í erindið og felur oddvita að skipuleggja.

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið 22:22

Ljósleiðari á Drangsnesi

Sælir kæru fasteignareigendur á Drangsnesi. 

Verið er að leggja lokahönd á tengiskima ljósleiðarakerfisins svo hægt verði að koma og setja endabúnaði á ljósleiðara. 
Þessi vinna á að klárast fyrir mánaðarmót og væntingar standa til að tengivinna hefjist fljótlega í kjölfarið og endabúnaður settur upp í húsum. 

Því viljum við biðja ykkur að hafa svæði við inntak strengsins aðgengilegt þegar að þar að kemur, svo hægt sé að setja endabúnað nokkuð hratt upp. 

Áætluð uppsetning er ca. ekki meira en tveir tímar. 

Til sölu - Grundargata 11

Tilboðsfrestur rennur út mánudaginn 1. nóvember 2021

Tilboð þurfa að berast til Kaldrananeshrepps, Holtagötu, 520 Drangsnes - fyrir  þann 1. nóvember 2021. Í framhaldinu verður farið yfir öll kauptilboð og gengið verður til samninga við hugsanlega kaupendur.